پروین اعتصامی

شعری از پروین اعتصامی جوانی  چنین گفت روزی به  پیــری            که چون است با پیریت زندگـانی بگفت اندر این نامه حرفی است مبهم           که معنیش…پروین اعتصامی was last modified: ژانویه …