شرح صدر چیست؟

معنای شرح صدر چیست؟ و راه آن چیست ؟ “بن مسعود” مى گوید از پیامبر اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) از…شرح صدر چیست؟ was last modified: …