بلاغت خارق العاده در کلام معصومین(ع)

بلاغت خارق العاده بلاغت فراوان و اعجازهایی از این قبیل که در نزد اُدبا  بی بدیل و غیر قابل انکار است در کلام معصومین (ع)…بلاغت خارق العاده در کلام معصومین(ع) …