اعجاز در خطبه های حضرت امام علی علیه السلام

۱-خطبه حضرت علیّ ابن ابیطالب(علیه السّلام) معروف به خطبه بدون نقطه (نکته: نقطه‏ هایى که بر روى ‏ها گرد«ه‏» مى ‏آید،چون در حال‏«وقف‏»خوانده نمى ‏شود،لذا…اعجاز در خطبه های حضرت امام …

بلاغت خارق العاده در کلام معصومین(ع)

بلاغت خارق العاده بلاغت فراوان و اعجازهایی از این قبیل که در نزد اُدبا  بی بدیل و غیر قابل انکار است در کلام معصومین (ع)…بلاغت خارق العاده در کلام معصومین(ع) …