اقتدا به نهضت امام حسین(ع)

 اقتدای امام خمینی در انقلاب به نهضت امام حسین(علیه‌السلام)               «  بسم الله الرحمن الرحیم  » اقتدای امام خمینی…اقتدا به نهضت امام حسین(ع) was …