لقمان حکیم

۱-حکمت‌های دهگانه لقمان در قرآن لقمان کیست؟ اصلیت لقمان حبشی بود که در روزگار داود پیغمبر(ع) می زیست و بواسطه برخورداری از اخلاق و صفات…لقمان حکیم was last modified: ژانویه …