قرآن ناطق

   قرآن ناطق   قرآن کتابی آسمانی است که از طرف خداوند تبارک و تعالی بر رسول گرامی اسلام نازل شده است. گفتار این کتاب…قرآن ناطق was last modified: ژانویه …