فضائل امام علی (ع) از زبان اهل سنت

• فضائل امیر مؤمنان از زبان اهل سنت موضوع: امیرالمومنین علیه السلام نویسنده: گروه مقالات منبع: ماهنامه پاسدار اسلام چکیده: آنچه پیش رو دارید نگاهى…فضائل امام علی (ع) از زبان …