فال نیک و بد

فال نیک و بد  سؤال: دیدگاه اسلام در مورد فال نیک و بد چیست؟ جواب: شاید همیشه در میان انسان ها و اقوام مختلف، فال…فال نیک و بد was last …