علامه طباطبایی

کیش مهر هـمــی گــویــم و گــفـتـه‌ام بـارهـا                                                                       بود کیــش من مـهـر دلدارهــا   پرستش به مستی‌ست درکیش مهر                                                                        …علامه طباطبایی was last modified: ژانویه …