پیکر سالم شیخ صدوق پس از ۹۰۰ سال

پیکر سالم عالمی پس از ۹۰۰ سال     در حدود سال ۱۲۳۸ هجری قمری، سیل عظیمی آمد و تمام اراضی مزروعی و باغات اطراف شهرری را…پیکر سالم شیخ صدوق پس از …