شیخ محمود شبستری

شعری از شیخ محمود شبستری به نام آن که جان را فکرت آموخت                  چــراغ دل به نـور جان برافروخت ز…شیخ محمود شبستری was last modified: …