بررسی اسناد زیارت عاشورا

بررسی اسناد زیارت عاشورا استحباب خواندن زیارت عاشورا ، از مسائلی است که تمامی علمای شیعه در طول تاریخ بر آن اتفاق داشته‌ و حتی…بررسی اسناد زیارت عاشورا was last …

زیارت عاشورا

« بسم الله الرحمن الرحیم » متن زیارت عاشورا : اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا خِیَرَهَ اللَّهِ و…زیارت عاشورا was last modified: ژانویه …