دعای عهد

     دعای عهد                                    ازحضرت صادق علیه السلام منقول است که هرکه چهل صباح این عهد را بخواند از یاوران قائم ما باشد و…دعای عهد was last modified: ژانویه …