کربلایی کاظم ساروقی

حافظ قرآن شدن کربلایی کاظم ساروقی حدود یک صدسال پیش در روستایی به نام ساروق که آن روزها از دهات بزرگ حومه اراک محسوب می‌شد،…کربلایی کاظم ساروقی was last modified: …