توبه نصوح

توبه نصوح سؤال: توبه نصوح چیست و چه ثمراتى دارد؟ جواب: پاسخ این سؤال را مى توان از آیه ۸ سوره «تحریم» بدست آورد. خداى…توبه نصوح was last modified: ژانویه …