عمل جراحی بدون بیهوشی!

عمل جراحی بدون بیهوشی! جناب مجتهدی برای عمل جراحی پروستات در یکی از بیمارستانهای تهران بستری می‌شوند و برای انجام عمل دو پیش شرط می‌گذارند:…عمل جراحی بدون بیهوشی! was last …