باباطاهر

اشعار باباطاهر خوشا آنانکه الله یارشان بی                    بحمد و قل هو الله کارشان بی خوشا آنانکه دایم در نمازند             …باباطاهر was last modified: ژانویه ۳rd, …