امّی بودن پیامبر اسلام(ص)

امّی بودن     پیامبر اسلام (ص) واژه «امی» یکی از القاب پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ است که در دو آیه…امّی بودن پیامبر اسلام(ص) was last …