نکوهش امّت در عهدشکنى

احتجاج سلمان فارسىّ علیه السّلام پس از وفات پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله در نکوهش امّت در عهدشکنى از حضرت امیر علیه السّلام‏ از…نکوهش امّت در عهدشکنى was last …