ابوسعید ابوالخیر

رباعیاتی از ابوسعید ابوالخیر باز آ باز آ هـر آنچه هستی باز آ                    گـر کـافر و گبر و بـت‌پرستی باز آ این درگه ما درگه…ابوسعید ابوالخیر was last modified: ژانویه …