احادیثی از حضرت امام حسن عسگری (علیه السلام)


جدال مکن که احترامت از بین می ‏رود و شوخى مکن که بر تو گستاخ می ‏شوند.

هر که به پایین‏ نشینى در مجلس رضایت دهد، خدا و فرشتگان پیوسته بر او رحمت فرستند تا برخیزد.

مهرورزى نیکان براى نیکان، ثواب است براى نیکان و مهرورزى بدان نسبت به نیکان، فضیلت به شمار می آید براى نیکان و کینه ‏ورزى بدان به نیکان، زینت است براى نیکان و کینه‏ ورزى نیکان به بدان، رسوایى است براى بدان.

از فروتنى است اینکه هر که بر تو بگذرد سلامش گویى و در مجالس پایین‏ نشینى اختیار نمایى

خنده‏ اى که از روى تعجّب نباشد، از نادانى است.

یکى از بلاهاى کمرشکن همسایه ‏اى است که چون خوبى بیند پنهانش سازد و چون بدى بیند فاشش نماید.

امام حسن عسگرى علیه السّلام به شیعیانش فرمود: شما را سفارش می ‏کنم به: رعایت تقواى الهى، پیشه کردن پارسایى در دین خود، کوشش بسیار براى خدا، راستگویى، امانت پردازى به کسى که چیزى به شما سپرده خواه نیکوکار باشد و خواه بدکار، انجام سجده‏ هاى طولانى و خوش همسایگى که محمّد صلّى اللَّه علیه و آله بدین روش آمده؛ [باز هم سفارش می کنم به اینکه:] در میان قبیله و عشیره‏ هایشان نماز گزارید، در تشییع جنازه‏ هایشان حضور یابید، از بیمارانشان عیادت نمایید و حقوقشان را بپردازید؛ زیرا هر یک از شما که در دینش پارسا و در گفتارش راستگو باشد و امانت مردم را بپردازد و با آنان خوش اخلاقى نماید، در این صورت گویند: این یک شیعه است! من از شنیدن آن جمله شادمان می شوم.

از خدا پروا نمایید و زینت [و مایه سرافرازى ما] باشید نه مایه زشتى [و سرافکندگى‏]، همه دوستى را به سوى ما بکشانید و هر زشتى را از ما دور نمایید؛ زیرا هر خوبى که در حقّ ما گفته آید ما شایستگى آن را داریم و هر بدى که در باره ما بر زبان آید ما چنان نیستم. ما را در کتاب خدا حقّى است و با رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله خویشاوندى است و خداوند ما را پاک شمرده و هیچ کس غیر از ما نمی تواند ادّعاى چنین مقامى را نماید مگر اینکه دروغ پرداز باشد. بسیار یاد خدا و یاد مرگ نمایید و بسیار به تلاوت قرآن پردازید و صلوات بر پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله فرستید؛ زیرا صلوات بر رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله ده حسنه دارد. آنچه را به شما سفارش کردم در حفظ آن بکوشید، شما را به خدا می سپارم و به شما درود می ‏گویم.

عبادت به بسیار روزه گرفتن و نماز خواندن نیست، همانا عبادت بسیار اندیشه ‏ورزى در امر خداست.

چه بد بنده ‏اى است آن بنده که دو روى و دو زبان است، در حضور برادرش او را می ‏ستاید و در غیابش [با غیبت کردن‏] گوشت او را می خورد. اگر به او عطایى شود حسد برد و اگر گرفتار گردد او را وانهد.

خشم کلید هر بدى است.

در سال دویست و شصت امام حسن عسکرى علیه السّلام به شیعیانش فرمود: ما به شما امر کردیم که انگشترى را به دست راست خود کنید و این به خاطر آن بود که ما در میان شما حضور داشتیم و اینک به شما امر می ‏کنیم که انگشترى را [مانند اهل سنّت‏] به دست چپ خود کنید؛ زیرا از دیدگان شما پنهان خواهیم شد. [و غیبت صغرى و سپس کبرى شروع خواهد گشت‏] تا زمانى که خداوند امر ما و شما را عیان فرماید و قطعا این بهترین دلیل بر دوستى ما- اهل بیت- از جانب شما خواهد بود. پس همه حاضران در مجلس انگشترهاى خود را از دست راست درآوردند و به چپ کردند.

امام حسن عسکرى علیه السّلام به آنان فرمود: این مطلب را به شیعیان ما بازگو نمایید.

شخص کینه‏ اى، کم آسایش‏ ترین مردم است.

پارساترین مردم کسى است که در هنگام شبهه درنگ نماید، عابدترین مردم کسى است که واجبات را به جاى آورد، زاهدترین مردم کسى است که از حرام دست بردارد و سخت‏کوش‏ ترین مردم کسى است که گناهان را وانهد. (۶) ۱۹- به راستى، شما را عمرى کاهنده و روزهاى معدودى است و مرگ ناگهان سر رسد. هر که خیر بکارد نیکى برداشت نماید و هر که بدى بکارد پشیمانى درو نماید.

هر کشاورز هر چه بکارد همان نصیبش شود، کند کار به نصیبش دست نیابد و آزمند آنچه را مقدّرش نشده به دست نیاورد. هر که خیرى نصیبش شود خداوند نصیبش ساخته است و هر که از شرّى محفوظ ماند خداوند او را حفظ کرده است.

مؤمن براى مؤمن برکت است و بر کافر حجّت.

– دل بی خرد در دهان است و دهان خردمند در دلش.

روزى تضمین شده از کار واجبت بازندارد.

هر که بیش از حدّ شرعى در وضو گرفتن آب بریزد چون وضو شکن باشد.

هیچ عزیزى حقّ را وانگذارد مگر آنکه خوار شود و هیچ خوارى به حقّ تن در ندهد مگر آنکه عزیز شود.

دوست نادان مایه رنج و زحمت است.

دو خصلت است که چیزى برتر از آن دو نباشد: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.

گستاخى فرزند بر پدر در خردسالى منجر به ناسپاسى و عاق او در بزرگسالى گردد.

شادمانى کردن در حضور اندوهگین دور از ادب است.

بهتر از زندگى چیزى است که اگر از دستش دهى از زندگى بیزار شوى و بدتر از مرگ چیزى است که اگر بر سرت آید آرزوى مرگ کنى.

تربیت نادان و برگرداندن معتاد از عادتش، یک کار معجزه آمیز است.

فروتنى نعمتى است که بر آن حسد نبرند.

مرد را چنان گرامى مدار که بر او سخت بگذرد.

هر که برادر خود را پنهانى اندرز دهد، در واقع او را آراسته است و هر که در حضور دیگران اندرزش دهد، او را رسوا نموده است.

هیچ بلایى نیست مگر آنکه اطراف آن با نعمت الهى احاطه شده است.

 یکی از منابع: تحف العقول-ترجمه حسن زاده