اعجاز در علوم

نظرات علمی که معصومین (ع) فرموده اند با توجه به وضعیت منطقه ای و زمانی که در آن وجود داشتند نشانگر اعجازی الهی توسط آنهاست. تمام آنچه از معصومین (ع) رسیده است نشان از آگاهی کافی آنها به اسرار آفرینش می باشد. همه دستورات طبّی معصومین (ع) نه تنها با علوم پزشکی تعارضی ندارد بلکه حاکی از آن است که آنچه دانشمندان پس از سال ها تحقیقات فراوان به آن دست می یابند سالها پیش از این، به آسانی در اختیار معصومین (ع) بوده است.

برای مثال امروزه دانشمندان بر اثر تحقیقات متوجه شده اند که موی سر انسان تو خالی و همچون لوله است که موجب تنفس مغز می شود غافل از اینکه آنچه دانشمندان امروز به آن دست یافته اند را در کلام امام صادق (ع) درباره دلیل وجود مو بر روی سر می بینیم که می فرمایند:

موها توخالی و مجوّف می باشند از آنها بخار داخل مغز خارج می شود و نیز حرارت و سرمایی که بر مغز وارد می شوند به وسیله همین موها بیرون می روند.[۱]

باید این نکته را توجه کرد که در آن زمان با اینکه هیچ گونه میکروسکوپ و وسیله ای برای پی بردن به این موضوع وجود نداشته و علم بشر به آن دست نیافته بود امام معصوم (ع) از آن به خوبی اطلاع دارد که این امر نشان دهنده علم الهی آن معصومین (ع) می باشد.

دانشمندان موسسه تحقیقات استراسبورگ که از اسلام شناسان معروف اروپایی اند به این نتیجه رسیده اند که امام صادق (ع) هزار سال پیش از کوپرنیک بر نظریه گردش خورشید دور زمین که تا قرون اخیر از مسلمات علمی محسوب می شده است، ایراد گرفته و آن را رد کرد.

امام صادق (ع)  نخستین بار اعلام کرد که زمین دور آفتاب می گردد و توالی روز و شب ناشی از این گردش می باشد. اندیشمند اروپایی می نویسد: فقط کسی می تواند به این پدیده در آن شرایط پی ببرد که عقل فوق العاده ای داشته باشد، کسی که بدون داشتن وسیله و زمینه، به حقیقتی پی ببرد که پیش از او هیچ کس نگفته باشد.

دانشمندان موسسه استراسبورگ به این نتیجه نیز رسیده اند که نخستین بار در تاریخ بشر امام صادق (ع) بر خلاف فیزیک ارسطو این مسئله را عنوان کرد که (خاک) و (باد) عناصر بسیط نیستند بلکه مرکب از عناصر دیگر است. در آن هنگام و حتی صدها سال دیگر عناصر اربعه یکی از ارکان علم الاشیاء محسوب می شد. به قول محقق اروپایی : «امام صادق (ع) هزار و یکصد سال قبل از علمای قرن هجدهم میلادی اروپا که اجزای هوا را کشف و از هم جدا کردند، گفت که باد (هوا) یک عنصر نیست بلکه چند عنصر بوجود آمده است. برجسته ترین دانشمندان فیزیک جهان بعد از ارسطو نمی دانستند که باد عنصر بسیط نیست، حتی در قرن هجدهم میلادی تا زمان لاوازیه اکثر دانشمندان باد را یک عنصر بسیط می دانستند و بعد از این که لاوازیه اکسیژن را از سایر گازهایی که در هواست جدا کرد و نشان داد که اکسیژن در تنفس و سوختن اثر بزرگ دارد، جمهور علماء قبول کردند که هوا بسیط نیست بلکه متشکّل از چند گاز است. بدینسان امام صادق (ع) هزار ویکصد سال از زمان خود پیش بود[۲].

همچنین در روایات بسیار توصیه فرمودند که انگشتر عقیق و فیروزه مستحب است. امروزه دانشمندان سنگ شناس که بر روی این سنگ ها تحقیقاتی انجام داده اند به اثرات مثبت و شگرف مغناطیسی این اشیاء اعتراف کرده و همراه داشتن این سنگ ها را توصیه می کنند.

آری بی شک در این زمینه موارد بسیاری وجود دارد که مجال توضیح و تفصیل آنها در این کلام کوتاه وجود ندارد اما نتیجه ای که از این قبیل بدست می آید این است که حضرات معصومین (ع) جز با اتصال به علم بی بدیل الهی به این سطح از آگاهی دست نیافته اند و به حق آنها برگزیدگان خداوند متعال هستند.

 


[۱] علل الشرایع (باب هشتاد و هفتم)

[۲] مغز متفکر جهان شیعه، از مرکز تحقیقاتی استراسبورگ