چهار خصلت‏

 سفارش پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و سلم (۸) چهار خصلت‏ ۱- اى على! دعاى چهار نفر بر نمی ‏گردد: اول «۱»- دعاى پیشواى…چهار خصلت‏ was last modified: ژانویه …