پیکر سالم آیت‌الله قزوینی بعد از ۱۷ سال

  پیکر آیت‌الله قزوینی سالم از قبر خارج شد خبرگزاری فارس: آیت‌الله سید محمدباقر فالی گفت: پیکر آیت‌الله آقا سید محمدکاظم قزوینی به‎همراه کتاب روی…پیکر سالم آیت‌الله قزوینی بعد از …