وحشی بافقی

اشعاری از وحشی بافقی الاهی  ســیـنـه‌ای  ده آتـــش  افــروز            در آن سینـه دلی وان دل همه سوز هرآن دل راکه سوزی…وحشی بافقی was last modified: ژانویه …