مکن ای صبح طلوع

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است ؛  مکن ای صبح طلوع کتاب شعر پدر آیت‌الله بهجت منتشر شد/ مکن ای صبح طلوع کتاب…مکن ای صبح طلوع was last …