خوشنودى مادر

   خوشنودى مادر   امام صادق علیه السلام فرمود: در مدینه فردى هنگام جان دادنش، زبانش گرفته بود و زمان فوتش نزدیک مى‏ شد. حضرت…خوشنودى مادر was last modified: ژانویه …