کربلایی کاظم ساروقی

حافظ قرآن شدن کربلایی کاظم ساروقی حدود یک صدسال پیش در روستایی به نام ساروق که آن روزها از دهات بزرگ حومه اراک محسوب می‌شد،…کربلایی کاظم ساروقی was last modified: …

کروی بودن زمین

گواهی قرآن بر کروی بودن زمین سؤال: آیا در قرآن و روایات، شواهدی بر کروی بودن زمین داریم؟ جواب: یکى از اسرار هستى که در…کروی بودن زمین was last modified: …

قرآن ناطق

   قرآن ناطق   قرآن کتابی آسمانی است که از طرف خداوند تبارک و تعالی بر رسول گرامی اسلام نازل شده است. گفتار این کتاب…قرآن ناطق was last modified: ژانویه …

حقیقت شب قدر

حقیقت شب قدر / معنا و ماهیت حقیقی شب قدر چیست؟ «قدر» در لغت به معنای اندازه و اندازه گیری است . (۱) «تقدیر» نیز…حقیقت شب قدر was last modified: …