عاقبت قضاوت غیر عادلانه

عاقبت قضاوت غیر عادلانه دانلود متن این حکایت از کتاب معاد شناسی: تکلّم‌ ملاّ محمّد مهدی‌ نِراقی‌ با روح‌ مرده‌، در وادی‌ السّلام‌ داستان‌ عجیبی‌…عاقبت قضاوت غیر عادلانه was last …

نقص فیزیکی و عدل الهی

آیا با عدل خداوند سازگار است که انسانهایی را با نقص فیزیکی بیافریند؟ برای فهم دقیق این اشکال و جواب آن در ابتدا به معنای…نقص فیزیکی و عدل الهی was …