حقیقت شب قدر

حقیقت شب قدر / معنا و ماهیت حقیقی شب قدر چیست؟ «قدر» در لغت به معنای اندازه و اندازه گیری است . (۱) «تقدیر» نیز…حقیقت شب قدر was last modified: …