توسل فطرس به امام حسین (ع)

توسل فطرس به امام حسین (ع)   (1) 3- وقتى که امام حسین- علیه السّلام- متولد شد، خداوند سبحان، به جبرئیل دستور داد تا با…توسل فطرس به امام حسین (ع) …

زندگی نامه امام حسین علیه السلام

زندگی نامه امام حسین علیه السلام نسب امام حسین علیه السلام رهبر نهضت عظیم عاشورا از تباری است که نسل در نسل جزو انبیا و…زندگی نامه امام حسین علیه السلام …

آثار زیارت امام حسین (علیه‌السلام)

آثار زیارت امام حسین (علیه‌السلام)     زراره بن اعین گوید: «امام صادق (ع) فرمود: «زائرین حسین یک برتری نسبت به سایر مردم دارند» پرسیدم…آثار زیارت امام حسین (علیه‌السلام) was …

یا اباعبدالله الحسین علیه السلام

حضرت امام حسین (ع)

سخنان کوتاهی از حضرت امام حسین (علیه السلام) این خطبه کوتاه را در مسیر کربلا ایراد فرموده: این دنیا دگرگون و ناآشنا شده، نکوئیهایش پشت…حضرت امام حسین (ع) was last …