نکوهش امّت در عهدشکنى

احتجاج سلمان فارسىّ علیه السّلام پس از وفات پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله در نکوهش امّت در عهدشکنى از حضرت امیر علیه السّلام‏ از…نکوهش امّت در عهدشکنى was last …

زندگی پر افتخار سلمان فارسی

زندگی پر افتخار سلمان فارسی پدید آورنده : مصطفی غلامحسینی ، صفحه ۵۰ سلمان کیست؟ حدود دویست و شانزده یا سیصد و شانزده سال قبل…زندگی پر افتخار سلمان فارسی was …