حافظ شیرازی

شعری از حافظ شیرازی آنان  که  خاک  را به   نظر  کیمیا  کنند         آیا بود که  گوشه چشمی به ما  کنند دردم  …حافظ شیرازی was last modified: ژانویه …