سفارش پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و سلم (۸) چهار خصلت‏
۱- اى على! دعاى چهار نفر بر نمی ‏گردد:
اول «۱»- دعاى پیشواى عادل.
دوم- دعاى پدر در حقّ فرزندش.
سوم- کسى که براى برادرش در پشت سر دعا کند.
چهارم- دعاى فردى که ستم دیده است.
خداى عزّ و جلّ می ‏فرماید:
به عزّت و جلالم سوگند، تو را یارى می کنم، گرچه بعد از گذشت زمانى باشد.

۲- اى على! چهار عمل زشت، سریعترین عقوبت را در پى دارد:
اول- کسى که به او احسان کنى، امّا او نیکى تو را با بدى پاسخ دهد.
دوم- کسى که به حقّ او تجاوز نکرده‏اى، امّا او نسبت به حق تو تجاوز می کند.
سوم- کسى که با او در کارى پیمان ببندى، و تو به عهد خود وفا کنى، ولى او در حق تو، بی وفایى نماید.
چهارم- کسى که با نزدیکان خود پیوند داشته باشد، امّا آنان این پیوند را قطع کنند.
۳- اى على! اگر چهار خصلت در هر کس باشد، خداى تعالى برایش خانه‏ اى در بهشت بنا می کند:
اول- یتیمى را پناه دهد.
دوم- به فردى ضعیف رحم کند.
سوم- با والدین خود مهربان باشد.
چهارم- نسبت به مملوک خود مدارا کند.

۴- اى على! چهار خصلت از شقاوت است:
اول- خشکى چشم.
دوم- قساوت قلب.
سوم- درازى آرزو.
چهارم- علاقه به ماندن در دنیا.
۵- اى على! خوابیدن چهار گونه است:
اول- خوابیدن پیامبران علیهم السلام، که بر پشت است.
دوم- خوابیدن مؤمنان، که بر جانب راست آنها است.
سوم- خوابیدن کافران و منافقان، که بر جانب چپ آنها است.
چهارم- خوابیدن شیطانها، که به روى آنها است.
۶- اى على! چهار چیز کمر [انسان‏] را می شکند:
اول- پیشوایى که خداى عزّ و جلّ را عصیان می ‏کند، و در همین حال، امر او اطاعت می شود.
دوم- زنى که همسرش او را نگاه می دارد، ولى آن ‏زن به او خیانت کند.
سوم- فقرى که صاحب آن، راه چاره ‏اى برایش نیابد.
چهارم- همسایه بدى که در کنار خانه ‏اش باشد.
۷- اى على! چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت دان:
اول- جوانى خود را پیش از پیرى‏ ات.
دوم- سلامت خود را پیش از بیماری ‏ات.
سوم- غناى خود را پیش از فقرت.
چهارم- زندگى خود را پیش از مردنت.

 

منبع:                         گلچین صدوق، ج‏۲، ص: ۱۰۹
(نرم افزار گنجینه روایات نور)

( ۱) در تمام احادیث این بخش، عناوین« اول، دوم، سوم، چهارم» در متن حدیث نبود و توسط مترجم افزوده گردید.