كـلــيـپ

احادیث

چهار خصلت‏

 سفارش پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم (8) چهار خصلت‏
1- اى على! دعاى چهار نفر بر نمي ‏گردد:
اول «1»- دعاى پيشواى عادل.
دوم- دعاى پدر در حقّ فرزندش.
سوم- كسى كه براى برادرش در پشت سر دعا كند.
چهارم- دعاى فردى كه ستم ديده است.
خداى عزّ و جلّ مي ‏فرمايد:
به عزّت و جلالم سوگند، تو را يارى مي كنم، گرچه بعد از گذشت زمانى باشد.

2- اى على! چهار عمل زشت، سريعترين عقوبت را در پى دارد:
اول- كسى كه به او احسان كنى، امّا او نيكى تو را با بدى پاسخ دهد.
دوم- كسى كه به حقّ او تجاوز نكرده‏اى، امّا او نسبت به حق تو تجاوز مي كند.
سوم- كسى كه با او در كارى پيمان ببندى، و تو به عهد خود وفا كنى، ولى او در حق تو، بي وفايى نمايد.
چهارم- كسى كه با نزديكان خود پيوند داشته باشد، امّا آنان اين پيوند را قطع كنند.
3- اى على! اگر چهار خصلت در هر كس باشد، خداى تعالى برايش خانه‏ اى در بهشت بنا مي كند:
اول- يتيمى را پناه دهد.
دوم- به فردى ضعيف رحم كند.
سوم- با والدين خود مهربان باشد.
چهارم- نسبت به مملوك خود مدارا كند.

4- اى على! چهار خصلت از شقاوت است:
اول- خشكى چشم.
دوم- قساوت قلب.
سوم- درازى آرزو.
چهارم- علاقه به ماندن در دنيا.
5- اى على! خوابيدن چهار گونه است:
اول- خوابيدن پيامبران عليهم السلام، كه بر پشت است.
دوم- خوابيدن مؤمنان، كه بر جانب راست آنها است.
سوم- خوابيدن كافران و منافقان، كه بر جانب چپ آنها است.
چهارم- خوابيدن شيطانها، كه به روى آنها است.
6- اى على! چهار چيز كمر [انسان‏] را مي شكند:
اول- پيشوايى كه خداى عزّ و جلّ را عصيان مي ‏كند، و در همين حال، امر او اطاعت مي شود.
دوم- زنى كه همسرش او را نگاه مي دارد، ولى آن ‏زن به او خيانت كند.
سوم- فقرى كه صاحب آن، راه چاره ‏اى برايش نيابد.
چهارم- همسايه بدى كه در كنار خانه ‏اش باشد.
7- اى على! چهار چيز را پيش از چهار چيز غنيمت دان:
اول- جوانى خود را پيش از پيرى‏ ات.
دوم- سلامت خود را پيش از بيماري ‏ات.
سوم- غناى خود را پيش از فقرت.
چهارم- زندگى خود را پيش از مردنت.

 

منبع:                         گلچين صدوق، ج‏2، ص: 109
(نرم افزار گنجينه روايات نور)

( 1) در تمام احاديث اين بخش، عناوين« اول، دوم، سوم، چهارم» در متن حديث نبود و توسط مترجم افزوده گرديد.