عبور از دریا توسط بسم الله    

 

جناب ثقه الاسلام کلینى در کتاب شریف اصول کافى از امام صادق علیه السلام روایت فرموده است که :

شخصى همراه حضرت عیسى علیه السلام بود تا به دریا رسیدند و با حضرت بر روى آب راه مى رفتند و از دریا مى گذشتند – این جانى است که در آب تصرف مى کند، این همان جان است که مرده را زنده مى کند، و ابراء اکمه و ابرص مى نماید و جانهاى مرده را زنده مى کند و حیات مى دهد، و هر کسى که به تعلیم معارف حقه نفوس را احیاء مى کند عیسوى مشرب است – آن شخص که دید بر روى آب مثل زمین هموار عبور مى کنند. 

در عین عبور به این فکر افتاد که حضرت چه مى گوید و چه مى کند که بر روى دریا این گونه راه مى رود، دید حضرت مى گوید: بسم الله ، از روى عجب به این گمان افتاد که اگر خودش از تبعیت کامل بیرون آید و مستقلا بسم الله بگوید مانند حضرت مى تواند بر آب بگذرد، از کامل بریدن همان و غرق شدن همان ، استغاثه به حضرت روح الله نمود، آن جناب نجاتش داد.(۱)

 

۱- ولایت تکوینى ، ص ۱۵٫

منبع: 

داستانهاى عارفانه  در آثار استاد علامه آیه الله حسن زاده آملى  جلد ۱  –  عباس عزیزى

 

http://www.islamicecenter.com