كـلــيـپ

احادیث

عبور از دریا توسط بسم الله

  عبور از دریا توسط بسم الله    

 

جناب ثقه الاسلام کلینى در کتاب شریف اصول کافى از امام صادق علیه السلام روایت فرموده است که :

شخصى همراه حضرت عیسى علیه السلام بود تا به دریا رسیدند و با حضرت بر روى آب راه مى رفتند و از دریا مى گذشتند – این جانى است که در آب تصرف مى کند، این همان جان است که مرده را زنده مى کند، و ابراء اکمه و ابرص مى نماید و جانهاى مرده را زنده مى کند و حیات مى دهد، و هر کسى که به تعلیم معارف حقه نفوس را احیاء مى کند عیسوى مشرب است – آن شخص که دید بر روى آب مثل زمین هموار عبور مى کنند. 

در عین عبور به این فکر افتاد که حضرت چه مى گوید و چه مى کند که بر روى دریا این گونه راه مى رود، دید حضرت مى گوید: بسم الله ، از روى عجب به این گمان افتاد که اگر خودش از تبعیت کامل بیرون آید و مستقلا بسم الله بگوید مانند حضرت مى تواند بر آب بگذرد، از کامل بریدن همان و غرق شدن همان ، استغاثه به حضرت روح الله نمود، آن جناب نجاتش داد.(۱)

 

۱- ولایت تکوینى ، ص ۱۵٫

منبع: 

داستانهاى عارفانه  در آثار استاد علامه آیه الله حسن زاده آملى  جلد ۱  –  عباس عزیزى

 

http://www.islamicecenter.com