حضرت آیت الله کوهستانی ره

سواری که انسان نبود

مرحوم آیت الله محمدی بایع کلایی نقل کرده است:
روزی به اتفاق آقا جان، برای زیارت اهل قبور به سمت قبرستان حرکت کردیم. در مسیر راه شخصی سوار بر اسب با سرعت از مقابل ما گذشت. آقا جان از من پرسید:
« این سوار چه کسی بود؟ »

عرض کردم ظاهراً اهل یکی از روستاهای منطقه است که شغلش مطربی و خوانندگی و نوازندگی در عروسی ها است.
آقا جان فرمود:
« عجب پس به همین خاطر من او را به صورت میمونی بر روی اسب دیدم! »


رسوایی در قیامت

آیت الله کوهستانی در بحث معاد می فرمود:
« خدا کند فردای قیامت آدم محشور شویم! »

عرض شد مگر می شود که به صورت آدم محشور نشویم؟ فرمود:
« در قیامت برخی دُم دار و بعضی سم دار محشور می شوند. »


اثر غذای حرام

درباره اثر غذای حرام می گفتند:
« زهر، کشنده و مهلک انسان است، ولی غذای حرام دودمان را به هلاکت می رساند. »

خدا بهترین رفیق است

در خطاب به یکی از علاقمندانش فرمود:
« خدا را رفیق بگیر غیر از خدا را رها کن. »

 

برگرفته از سایت « صالحین»

منبع مطالب صفحه با موضوع آیت الله کوهستانی ره در سایت صالحین: ماخذ: کتاب بر قله پارسایی – عبدالکریم کوهستانی